Alkotni akarunk, létrehozni valami élőt, nyomot hagyni, csinálni bármit, ami túlél bennünket és túlmutat rajtunk.

Munkánk során anyag roppan, dübörögve forr a matéria.

Átalakítunk és átalakulunk mi magunk is.

Eleven sört teremtünk.

Engedd, hogy kőmarkába zárjon téged is.

Sotet_Bunko_pohar